Tables

Table: POS tag descriptions

POS tag Description Example
A omadussõna - algvõrre (adjektiiv - positiiv), nii käänduvad kui käändumatud kallis või eht
C omadussõna - keskvõrre (adjektiiv - komparatiiv) laiem
D määrsõna (adverb) kõrvuti
G genitiivatribuut (käändumatu omadussõna) balti
H pärisnimi Edgar
I hüüdsõna (interjektsioon) tere
J sidesõna (konjunktsioon) ja
K kaassõna (pre/postpositsioon) kaudu
N põhiarvsõna (kardinaalnumeraal) kaks
O järgarvsõna (ordinaalnumeraal) teine
P asesõna (pronoomen) see
S nimisõna (substantiiv) asi
U omadussõna - ülivõrre (adjektiiv - superlatiiv) pikim
V tegusõna (verb) lugema
X verbi juurde kuuluv sõna, millel eraldi sõnaliigi tähistus puudub plehku
Y lühend USA
Z lausemärk -, /, ...

Table: Noun form descriptions (Vabamorf)

Form Description
ab abessiiv (ilmaütlev)
abl ablatiiv (alaltütlev)
ad adessiiv (alalütlev)
adt aditiiv suunduv (lühike sisseütlev), nt. “majja”
all allatiiv (alaleütlev)
el elatiiv (seestütlev)
es essiiv (olev)
g genitiiv (omastav)
ill illatiiv (sisseütlev)
in inessiiv (seesütlev)
kom komitatiiv (kaasaütlev)
n nominatiiv (nimetav)
p partitiiv (osastav)
pl pluural (mitmus)
sg ainsus (ainsus)
ter terminatiiv (rajav)
tr translatiiv (saav)

Table: Verb form descriptions (Vabamorf)

Form Description Example
b kindel kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loeb
d kindel kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loed
da infinitiiv jaatav kõne lugeda
des gerundium jaatav kõne lugedes
ge käskiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugege
gem käskiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugegem
gu käskiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugegu
gu käskiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugegu
ks tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) loeks
ks tingiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) loeks
ksid tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) loeksid
ksid tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) loeksid
ksime tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) loeksime
ksin tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) loeksin
ksite tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) loeksite
ma supiin aktiiv jaatav kõne sisseütlev lugema
maks supiin aktiiv jaatav kõne saav lugemaks
mas supiin aktiiv jaatav kõne seesütlev lugemas
mast supiin aktiiv jaatav kõne seestütlev lugemast
mata supiin aktiiv jaatav kõne ilmaütlev lugemata
me kindel kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loeme
n kindel kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loen
neg eitav kõne ei
neg ge käskiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne ärge
neg gem käskiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne ärgem
neg gu käskiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) ärgu
neg gu käskiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) ärgu
neg gu käskiv kõneviis olevik passiiv eitav kõne ärgu
neg ks tingiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) poleks
neg ks tingiv kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) poleks
neg me käskiv kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne ärme
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polnud
neg nud kindel kõneviis lihtminevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polnud
neg nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polnuks
neg nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polnuks
neg o käskiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne ära
neg o kindel kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) pole
neg o kindel kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) pole
neg o kindel kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) pole
neg o kindel kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) pole
neg o kindel kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) pole
neg o kindel kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) pole
neg vat kaudne kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv eitav kõne (me) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ma) polevat
neg tud kesksõna minevik passiiv eitav kõne poldud
neg vat kaudne kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv eitav kõne (te) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv eitav kõne (sa) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv eitav kõne (nad) polevat
neg vat kaudne kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv eitav kõne (ta) polevat
nud kesksõna minevik aktiiv jaatav kõne lugenud
nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuks
nuks tingiv kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugenuks
nuksid tingiv kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuksid
nuksid tingiv kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuksid
nuksime tingiv kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugenuksime
nuksin tingiv kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne lugenuksin
nuksite tingiv kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugenuksite
nuvat kaudne kõneviis minevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugenuvat
nuvat kaudne kõneviis minevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugenuvat
o käskiv kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne loe
s kindel kõneviis lihtminevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne luges
sid kindel kõneviis lihtminevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugesid
sid kindel kõneviis lihtminevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugesid
sime kindel kõneviis lihtminevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugesime
sin kindel kõneviis lihtminevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne lugesin
site kindel kõneviis lihtminevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne lugesite
ta kindel kõneviis olevik passiiv eitav kõne loeta
tagu käskiv kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetagu
taks tingiv kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetaks
takse kindel kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetakse
tama supiin passiiv jaatav kõne loetama
tav kesksõna olevik passiiv jaatav kõne loetav
tavat kaudne kõneviis olevik passiiv jaatav kõne loetavat
te kindel kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loete
ti kindel kõneviis lihtminevik passiiv jaatav kõne loeti
tud kesksõna minevik passiiv jaatav kõne loetud
tuks tingiv kõneviis minevik passiiv jaatav kõne loetuks
tuvat kaudne kõneviis minevik passiiv jaatav kõne loetuvat
v kesksõna olevik aktiiv jaatav kõne lugev
vad kindel kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne loevad
vat kaudne kõneviis olevik 1. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (me) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 1. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ma) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 2. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (te) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 2. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (sa) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 3. isik mitmus aktiiv jaatav kõne (nad) lugevat
vat kaudne kõneviis olevik 3. isik ainsus aktiiv jaatav kõne (ta) lugevat

Table: Noun form descriptions (GT)

Form |Description ——————|————————————————– number (arv) | Sg |singular (ainsus) Pl |plural (mitmus) case (kääne) | Nom |nominative (nimetav) Gen |genitive (omastav) Par |partitive (osastav) Ill |illative (sisseütlev, sh ka lühike) Ine |inessive (seesütlev) Ela |elative (seestütlev) All |allative (alaleütlev) Ade |adessive (alalütlev) Abl |ablative (alaltütlev) Tra |translative (saav) Trm |terminative (rajav) Ess |essive (olev) Abe |abessive (ilmaütlev) Com |comitative (kaasaütlev)

Table: Verb form descriptions (GT)

Form |Description
————————–|———————————- voice (tegumood) |
Impers | impersonal (umbisikuline) Pers | personal (isikuline) tense (aeg) | Prs | present (olevik) Prt | past, i.e. not present (minevik) ** mood (kõneviis)** | Ind | indicative (kindel) Cond | conditional (tingiv) Imprt | imperative / jussive (käskiv / kasutatav ka möönvas tähenduses) Quot | quotative (kaudne) ** arv (number)** | Sg | singular (ainusus) Pl | plural (mitmus) ** isik (person)** | 1 | 1st person (1. isik) 2 | 2nd person (2. isik) 3 | 3rd person (3. isik) ** kõneliik (negation)** | Aff | affirmative (jaatav kõne) Neg | negative (eitav kõne) ** infinite forms (infiniitsed/käänduvad verbivormid)** | Sup | supine / ma-infinitive (ma-tegevusnimi) Inf | infinitive / da-infinitive (da-tegevusnimi) Ger | gerund (des-vorm) Prc | participle (kesksõna)

Table: Pronoun type descriptions (CG)

Tag Description Example
pers ps1 personaalpronoomen (isikuline asesõna) 1. isik mina
pers ps2 personaalpronoomen (isikuline asesõna) 2. isik sina
pers ps2 personaalpronoomen (isikuline asesõna) 3. isik tema
rec retsiprookpronoomen (vastastikune asesõna) teineteise
refl refleksiivpronoomen (enesekohane asesõna) enda
pos possessiivpronoomen (omastav asesõna) oma
dem demonstratiivpronoomen (näitav asesõna) see
inter rel interrogatiiv-relatiivpronoomen (küsiv-siduv asesõna) kes
det determinatiivpronoomen (määratlev asesõna) mõlemad
indef indefiniitpronoomen (umbmäärane asesõna) mingi

Table: Phonetic markers

M a r k e r Description
< silp on kolmandas vältes; asetseb vahetult silbi tuuma moodustava täishääliku ees
? silp on rõhuline; asetseb vahetult silbi tuuma moodustava täishääliku ees (silbi rõhulisust märgitakse ainult sellisel juhul, kui rõhuline silp on midagi muud kui võiks ennustada, ja ennustamine käib järgmiselt: kui sõnas on kolmandas vältes silp, siis rõhk on sellel; muidu, kui sõnas on pika täishääliku või täishäälikuühendiga silp, siis rõhk on sellel; muidu on rõhk esimesel silbil)
] eelmine häälik on palataliseeritud
~ n ja k ühendis hääldatakse n ja k selgelt eraldi, mitte ei sulandu kokku; kasutuses ainult sõnades soonkond ja tosinkond